Üretimin Her Safhasında Denetim!

Dondurulmuş gıda sektöründe; üretim aşamaları öncesinde hammaddeler, pestisit, mikrobiyoloji ve kimyasal analize tabi tutulurken; üretim esnasında alınan örneklerle de devamlı bir denetim sağlanıyor. Dolayısıyla gıda güvenliği açısından riskin minimize edildiği, tazeliği ve yüksek besin değerleri ile sağlık dolu gıda ürünleri tüketiyorsunuz.

Tüm çabamız sağlık ve güven dolu bir gelecek için.