ASLINDA HERŞEY BİR KEŞİFLE BAŞLADI

Gıda, insanoğlu var olduğu günden bu yana, su ile birlikte yaşamın kaynağı oldu. Bu yüzden onu muhafaza etmek, kelimenin tam anlamıyla hayatta kalmak demekti. İşte bu noktada varlığını sürdürmek isteyen insanoğlunun, gıdayı çok daha uzun süre tüketilebilecek metotlar geliştirmesi gerekti. İlerleyen bin yıllarda mayalama, tütsüleme, turşulama, kurutma gibi teknikler ortaya çıksa da; hepsinin ilki gıdayı dondurmaktı.

Tarih öncesi dönemlerden Paleolitik ve Neolitik Çağ üzerine yapılan araştırmalar, gıdayı kar ve buz ile muhafaze etme (dondurma) yönteminin, on binlerce yıl önceye, yani bu çağlara dek uzandığını gösteriyor. Diğer bir deyişle; gıdayı dondurarak saklamak, insanlık tarihi kadar köklü ve ateşin bulunması kadar hayati bir gelenek.